Zakres Usług

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię obejmuje:

 1. Prowadzenie:
  • ksiąg rachunkowych (pełna księgowość),
  • podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów,
  • ewidencji przychodów zryczałtowanego podatku dochodowego,
  • ewidencji dla celów rozliczenia podatku VAT.
 2. Kompleksowa obsługa firm obejmująca prowadzenie:
  • księgowości,
  • spraw osobowych,
  • rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
  • innych zagadnień gospodarczych związanych z funkcjonowaniem firmy. Możliwa jest również obsługa na miejscu, w siedzibie firmy.
 3. Sprawdzanie i weryfikacja dokumentacji finansowo-księgowej oraz podatkowej firm w zakresie zobowiązań podatkowych.
 4. Pomoc merytoryczna i prawna w trakcie prowadzonych kontroli, przygotowanie stosownych wyjaśnień do protokołów kontroli, prowadzenie procedur odwoławczych w postępowaniu podatkowym.
 5. Obsługa firm prowadzących działalność w obrocie z zagranicą.
 6. Sporządzanie bilansów, rachunku wyników oraz wniosków kredytowych.
 7. Doradztwo i pomoc w tworzeniu i rozpoczynaniu działalności firm: osób fizycznych i prawnych (w tym spółek osobowych), wybór urządzeń księgowych dla celów podatkowych (księga handlowa, księga przychodów i rozchodów, ewidencja przychodów, karta podatkowa).
 8. Likwidacja prowadzonej działalności we wszystkich formach.
 9. Przekształcenia, przejęcia, łączenie spółek – skutki podatkowe.
 10. Przekształcenia spółek cywilnych w kapitałowe.

Aktualnie Biuro obsługuje kilkadziesiąt firm z terenu woj. śląskiego w ramach zawartych stałych umów o prowadzenie różnych urządzeń księgowych oraz doradztwa prawno-podatkowego. Ponadto z usług doradczych korzysta doraźnie kilkadziesiąt podmiotów gospodarczych.